Tietosuojaseloste

1..Rekisterinpitäjä 

Baltic Marine Service OU

Y-tunnus: 14358314

Harju maakond

Peetri 75312 

Viro

2.Yhteystiedot rekisteriasioita varten

Martin Metsla, 

+372 516 9536

blumarineservice24[at]gmail.com

3. Rekisterin nimi

Rekisteri yhteydenottoja varten.

4. Rekisterin avulla hoidetaan asiakassuhteita ja vastataan asiakkaiden kyselyihin. Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin, eikä rekisterin tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

6.Rekisterin avulla kerätään asiakastietoja 

  • Rekisteröidyn nimi
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero
  • Huollettavan, kuljetettavan tai korjattavan veneen tiedot: 
  • Veneen pituus, veneen korkeus, veneen leveys, veneen paino, kuljetuksen lähtö- ja kohdepaikkakunta ja maa.
  • Lisätiedot (valinnainen kohta).

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottolomakkeen ja sähköpostin kautta lähetettävät tiedot rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Blumarine Service OU:n järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään enintään niin kauan kun tietojen säilytys on tarpeellista asiakassuhteen hoidon kannalta mutta kuitenkin enintään viiden vuoden ajan.

10.Rekisteröidyn oikeudet

• Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle, yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Käytämme sivustolla evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle tallennettava pieni tekstitiedosto. Evästetietojen avulla parannamme sivuston toimivuutta, kehitämme liiketoimintaamme ja kohdennamme mainontaa. Yksittäistä käyttäjää ei voida evästeen avulla tunnistaa.